Από το 1924, εξορύσσουμε το μέλλον της χώρας μας

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους των ορυκτών πρώτων υλών.

Τα μέλη του ΣΜΕ εφαρμόζουν με υπευθυνότητα τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας με τον πλέον βιώσιμο τρόπο, προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΜΕ
Πρωτοπορία στη Βιώσιμη Εξόρυξη

Πρωτοπορία στη Βιώσιμη Εξόρυξη

Έχουμε υιοθετήσει από το 2006 Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δημοσιεύουμε σε ετήσια βάση τις επιδόσεις μας.
Κοινωνική Υπευθυνότητα

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την όχληση και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη τους.
Καινοτομία

Καινοτομία

Επενδύουμε συνεχώς στην πλέον εξελιγμένη τεχνολογία, με στόχο την αύξηση της απόδοσης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων.