24 Ιουνίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Γνωρίστε τα Μέλη του ΣΜΕ: Metlen – Energy & Metals

Η MYTILINEOS – Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,492 δισ. ευρώ και 1,014 δισ. ευρώ, αντιστοίχως

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, ως μετεξέλιξη της παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις τότε θυγατρικές της (Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ, Protergia) δημιουργώντας μια μεγάλη βιομηχανική και ενεργειακή πολυεθνική, που πολλαπλασίασε τα μεγέθη της, επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στις πέντε ηπείρους και βελτίωσε την πιστοληπτική της ικανότητα. Το 2022, ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός δημιούργησε τη MYTILINEOS Energy & Metals και τη μετατρέπει σε μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη εταιρεία, προσανατολισμένη στις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ο νέος μετασχηματισμός δημιούργησε δύο επιχειρηματικούς Κλάδους, τον Κλάδο της Ενέργειας και τον Κλάδο Μεταλλουργίας που είναι απόλυτα συνδεδεμένοι και συμπληρωματικοί ενώ επιτρέπουν συνέργειες οι οποίες ξεκλειδώνουν πολλαπλάσια αξία.

Σχετικά με την ενέργεια, η MYTILINEOS σήμερα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό utility, από την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία θερμικών μονάδων και έργων ΑΠΕ, το σχεδιασμό και κατασκευή έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την προμήθεια λιανικής σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αεριού, την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και την παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας (ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση, υπηρεσίες smart cities και υποδομές υδρογόνου κ.ά). Πλέον, η δομή του Κλάδου διαθέτει πέντε νέες δραστηριότητες: την Μ Renewables όπου ενοποιήθηκε το σύνολο του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, την M Energy Generation & Management για τη διαχείριση των μονάδων παραγωγής και ενέργειας, την M Energy Customer Solutions ή αλλιώς λιανική προμήθεια ενέργειας και φυσικού αερίου αλλά και νέων προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής, την Μ Integrated Supply & Trading για B2B πελάτες και την Μ Power Projects για συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα energy transition κ.α.

Η MYTILINEOS κατέχει επίσης ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Λειτουργεί την μοναδική στην ΕΕ καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις και την μεγαλύτερη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο του ανακυκλωμένου αλουμινίου και ανακύκλωσης ψευδαργύρου μόλυβδου. Το 2023, η MYTILINEOS εξαγόρασε την IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρώπη. Στη νέα δομή του κλάδου υπάγονται οι Δελφοί-Δίστομο για την παραγωγή βωξίτη, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα, η ΕΠΑΛΜΕ που αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου, το εργοστάσιο του Βόλου για βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και το Εργοστάσιο Μεταλλουργίας ψευδαργύρου και μολύβδου, Sometra.

Το 2021, υπογραμμίζοντας την βιώσιμη κατεύθυνσή της, η MYTILINEOS έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα δείχνοντας το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets initiative» ενώ έχει ενταχθεί στον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability.

Σχετικά άρθρα