28 Απριλίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Γνωρίστε τα Μέλη του ΣΜΕ: SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εμπορία μεταλλευτικών ορυκτών. Η εταιρεία κατέχει την νόμιμη εκμετάλλευση των μεταλλείων Χουντίτη–Υδρομαγνησίτη που βρίσκονται στην περιοχή Νεράϊδας Κοζάνης, τα μοναδικά κοιτάσματα του σπάνιου αυτού μεταλλεύματος που απαντάται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ανθρακικά ασβεστομαγνησιούχα κοιτάσματα της περιοχής.

Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται σε πελάτες ανά τον κόσμο για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, ανάλογα με την αναλογία των μιγμάτων, όπως:
1. Ως επιβραδυντικό καύσεως, ως αναστολέας καπνού, σε μείγματα πλαστικών και μονώσεων.
2. Σε συνθετικά νήμματα (Spandex).
3. Σε χρώματα, χρωστικές ουσίες κλπ.

Απασχολεί συνολικά 17-19 άτομα ως άμεσα προσωπικό, εκ των οποίων τα 13-15 στην παραγωγική διαδικασία σε 3-4 βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Το εργοστάσιο της εταιρείας, όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία και συσκευασία του ορυκτού Χουντίτη – Υδρομαγνησίτη, εντοπίζεται στα 26χλμ νότιο-ανατολικά της πόλης της Κοζάνης και 800μ από την κοινότητα Λευκάρων, ενώ τα δύο ενεργά μεταλλεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο, ανάμεσα στις κοινότητες Λευκάρων και Νεράϊδας.

Η εξόρυξη λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, αποκλειστικά με μηχανικά μέσα.

Η παραγωγική διαδικασία στη Sibelco Hellas χωρίζεται σε 4 στάδια:
1) Στάδιο 1 όπου γίνεται η εξόρυξη του μεταλλεύματος και λαμβάνει χώρα στους θερινούς μήνες.
2) Στάδιο 2 στη γραμμή εμπλουτισμού – διαχωρισμού πετρών που βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου.
3) Στάδιο 3 όπου γίνεται η θραύση και ξήρανση του υλικού στη γραμμή παραγωγής 1.
4) Στάδιο 4 όπου γίνεται η λειοτρίβηση, ο αεροδιαχωρισμός και η συμπύκνωση και συσκευασία του τελικού προϊόντος σε χαρτόσακκους ή μέγα-σακκους.

Η εταιρεία, όπως και όλος ο όμιλος της SIBELCO στον οποίο υπάγεται, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πραγματοποιώντας το σχετικό προγραμμα για την Ασφάλεια & Υγιεινή στους χώρους δραστηριότητας με τον τίτλο «Get to Zero».

Σχετικά άρθρα