16 Οκτωβρίου, 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Ακτινογραφία της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας το 2022

Το 2022 χαρακτηρίζεται από υψηλή ζήτηση μεγάλου μέρους εξορυκτικών και μεταλλουργικών προϊόντων.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε αύξηση τιμών που σε αρκετά προϊόντα κυμάνθηκαν από 15% έως 20% έναντι του 2021, σημειώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών 12,5%.

Η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων αυξήθηκε κατά 3% σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων του κλάδου. Εκτιμάται ότι ο αυξημένος κύκλος εργασιών δεν θα οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Σε ό,τι αφορά στο εθνικό ρυθμιστικό περιβάλλον ελάχιστα αιτήματα ή θέσεις του κλάδου, ικανοποιήθηκαν. Ο εξορυκτικός κλάδος κάθε χρόνο, παρά το ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας και να κινητοποιήσει επενδύσεις. Για να υλοποιηθεί αυτό, χρειάζεται οι αρμόδιοι φορείς να βοηθήσουν στην εύρεση λύσεων για τα προβλήματα και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Απαιτείται η βούληση της πολιτείας να δοθεί προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή.

Πηγή: banks.com.gr

Σχετικά άρθρα