Διοικητικό Συμβούλιο και Ομάδα ΣΜΕ

Διοικητικό συμβούλιο

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Imperial College of London και στο INSEAD. Εργάσθηκε σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στην βιομηχανία τροφίμων από το 1989 έως το 2012. Από το 2012 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας βιομηχανικών ορυκτών ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, η οποία αξιοποιεί το μεγαλύτερο κοίτασμα Ατταπουλγίτη επί Ευρωπαϊκού εδάφους.

Από τον Ιούνιο του 2023 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ διαφόρων ΑΕ και φορέων (ΕΒΕΑ, ΕΕΔΕ, ΕΙΔΙΠ, ΣΠΕΕ, ΣΜΕ), της AVEC (Brussels) και της European Food Safety Authority (EFSA). Μιλάει Αγγλικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Ομάδα ΣΜΕ