Εκδηλώσεις

Πληροφορίες για επερχόμενες συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο Σύνδεσμος