21 Φεβρουαρίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 6 λεπτά

2024: 100 Χρόνια ΣΜΕ – Έτος Ορυκτών Πόρων

Του κ Αθανασίου Κεφάλα, Προέδρου της Imerys Greece & Πρώην Προέδρου του ΣΜΕ

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων – 100 Χρόνια Συνεισφοράς στη Βιώσιμη Αξιοποίηση Των Ορυκτών Πόρων

Τα ορυκτά στην υπηρεσία του ανθρώπου

 • Ζωτικά συστατικά του σώματός μας: παρουσία πολλών, με πέντε από αυτά (Ca, P, K, Na, Mg) να είναι σε μεγαλύτερες ποσότητες
 • Μεγάλες ιστορικές περίοδοι αναφέρονται με το όνομα των ορυκτών και μετάλλων που εξορύσσονταν: τα ίδια υλικά χρησιμοποιούνταν για εργαλεία, όπλα αλλά και μνημειακά έργα
 • Τα ορυκτά είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή: βρίσκονται στην αρχή της αλυσίδας αξίας για τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα
 • Η εμπορική δραστηριότητα γύρω από τα ορυκτά ήταν παραδοσιακά οδηγός οικονομικής ανάπτυξης, προσφοράς απασχόλησης και τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οικονομίες και κοινωνίες που είχαν πρόσβαση στις ορυκτές πρώτες ύλες
 • Η ενεργειακή μετάβαση, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι πράσινες και νέες τεχνολογίες είναι όλες δραστηριότητες εντάσεως ζήτησης ορυκτών!

Μερικές σημαντικές ημερομηνίες

 • Στις 28 Μαΐου 1924, στα γραφεία του Φερδινάνδου Σερπιέρη πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Ενώσεως των εν Ελλάδι Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων»
 • Στις 17 Οκτωβρίου 1952 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, όπως µετονομάστηκε η Ένωση. Από τότε αρχίζει µία νέα προσπάθεια των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων της χώρας, να οργανωθούν σε σύγχρονες βάσεις, προκειµένου να προωθήσουν την επίλυση των κοινών προβληµάτων τους
 • Η περίοδος 1960-1985 είναι η ίσως η σηµαντικότερη στην ιστορία της ελληνικής µεταλλείας, καθώς οι έρευνες υπεδάφους γίνονται πλέον οργανωµένα και µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία, δηµιουργούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας των µεταλλευµάτων και βιοµηχανικών ορυκτών, κωδικοποιείται η µεταλλευτική νοµοθεσία και η  προστασία του περιβάλλοντος αρχίζει να λαµβάνει σηµαντική θέση στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας
 • Μετά  την είσοδο της χώρας στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ενωση το 1981, ο ΣΜΕ, ενεργός εκπρόσωπος των επιχειρήσεων του κλάδου, κρατάει στην επικαιρότητα την ανάγκη διατήρησης και επέκτασης αν είναι δυνατόν, της αναπτυξιακής και συναλλαγµατοφόρου εξορυκτικής δραστηριότητας και γίνεται μέλος της EUROMETAUX στην αρχή και της EUROMINES στην συνέχεια
 • Στις 4-5-2006 παρουσιάστηκε αναλυτικά ο Κώδικας Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και οι σκοποί και στόχοι των µελών του Συνδέσµου  από την υιοθέτηση και εφαρµογή του
 • Στις 29.2.2012, σε µεγάλη ηµερίδα που διοργανώνει ο ΣΜΕ, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, ανακοίνωσε επίσηµα την «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)».

Το γεγονός  

 • Το 2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στην εκπροσώπηση, δημιουργία αξίας και προώθηση της υπεύθυνης εξόρυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες Ελληνικές Επιχειρηματικές Ενώσεις, με σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
 • Στο ξεκίνημα του δεύτερου αιώνα λειτουργίας του, ο ΣΜΕ τιμά το χθες και εστιάζει στο μέλλον της εξορυκτικής βιομηχανίας, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στον στρατηγικό ρόλο των ορυκτών πρώτων υλών στην οικονομική ανάπτυξη και την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της εθνικής και της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

100 Χρόνια ΣΜΕ – 2024 Έτος Ορυκτών Πόρων

 • Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
 • Αφιερώνουμε το Έτος 2024 στους Ορυκτούς Πόρους

και προβάλλουμε

 • τα 100 χρόνια αδιάλειπτης δράσης του ΣΜΕ, τη συνδρομή μας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών
 • το όραμα μας για την υπεύθυνη βιώσιμη εξορυκτική βιομηχανία, με εστίαση στο περιβάλλον, τις συνέργειες και τη συνεργασία με άλλους κλάδους
 • τις προοπτικές και τα οφέλη από την περαιτέρω αξιοποίηση των ορυκτών πόρων
 • τη γεωπολιτική διάσταση και την αναγκαιότητα μακροπρόθεσμης εξασφάλισης στρατηγικών πρώτων υλών από την Ευρώπη και την Ελλάδα.
 • τη σημασία των ορυκτών πόρων για την καθημερινότητά μας, αλλά και για τομείς που δεν είναι προφανείς, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός ή η ανάπτυξη τεχνολογίας.
 • την πολυδιάστατη άμεση και έμμεση συμβολή μας στην ανάπτυξη του κλάδου, των ανθρώπων μας και του τόπου

Οι Εκδηλώσεις

Επτά εκδηλώσεις σε περιοχές με ισχυρή σημειολογία για τον κλάδο

Θα παρουσιάσουμε την ιστορία μας και θα συζητήσουμε για το αύριο στις ενότητες

 • Οι Ορυκτοί Πόροι Οδηγός στη Νέα Εποχή της Ευρώπης: Φεβρουάριος 2024, Αθήνα, 100 Χρόνια ΣΜΕ  
 • Η εξόρυξη είναι (και) γένους θηλυκού: Μάρτιος  2024, Αθήνα – ΕΑΓΜΕ
 • Γεωπολιτικές προκλήσεις και Πρώτες Ύλες: Απρίλιος 2024, Δελφοί- DEF
 • Καινοτομία – Ψηφιακή μετάβαση: Ιούνιος 2024, Δράμα
 • Ορυκτά, πράσινη μετάβαση και κλιματική αλλαγή: Σεπτέμβριος 2024, Θεσσαλονίκη
 • Το Σήμερα και το Αύριο των Ορυκτών Πόρων (κεντρική εκδήλωση): Νοέμβριος 2024, Αθήνα
 • Γεω-Αρχαιολογία: Δεκέμβριος 2024, Λαύριο