5 Ιουλίου, 2021
Χρόνος ανάγνωσης: 10 λεπτά

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΣΜΕ 2021

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του πραγματοποίησε στις 30 Ιουνίου 2021 ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκε σε ειδική πλατφόρμα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών για τα εξής θέματα:

  • Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού
  • Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2020
  • Έγκριση των δαπανών της περιόδου 2020-2021
  • Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2021
  • Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής 2021-2023
  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2023

Σύντομη ηλεκτρονική μορφή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του ΣΜΕ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, επισυνάπτεται εδώ:

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τη διαδικτυακή βράβευση του πρώτου σε βαθμολογία σπουδαστή του ΕΜΠ κ. Ανδρέα Δελέντα, με την παρουσία και του επιβλέποντα καθηγητή του κ. Α. Μπενάρδου, όπου παρουσιάστηκε συνοπτικά το θέμα της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή και κάποια στοιχεία αναφορικά με τη συνεργασία τους και τη μεθολογία της έρευνας και της υλοποίησής της.

Η διπλωματική εργασία του κ. Δελέντα έχει τίτλο «Υπολογισμός ευστάθειας και αραίωσης μεταλλεύματος σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις με κενά μέτωπα». Σκοπός της είναι η αναζήτηση της πιθανής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των εμπειρικών διαγραμμάτων εκτίμησης της ευστάθειας με τα αποτελέσματα μοντέλων αριθμητικής ανάλυσης, καθώς επίσης και η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων για την προκαταρκτική εκτίμηση των ποσοστών εξωτερικής αραίωσης. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν εύχρηστες μαθηματικές εκφράσεις των ποσοστών πρόσμιξης μεταλλεύματος, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες επιφάνειες (Δάπεδο (Foot-wall), Οροφή (Hanging-wall) και Στέψη (Crown)), οι οποίες περιλαμβάνουν βασικές παραμέτρους της ευστάθειας των επιφανειών αυτών. Συμπερασματικά, οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις δύνανται να αποδειχθούν σημαντικά μέσα ως προς τον βέλτιστο σχεδιασμό των κενών μετώπων εξόρυξης με γνώμονα τον περιορισμό του φαινομένου της αραίωσης του προς εκμετάλλευση μεταλλεύματος.

Ο κ. Α. Δελέντας, βραβευθείς φοιτητής ΕΜΠ

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος σε ανασκόπηση του 2020, κατέγραψε τα εξής:

«Αποφασιστική ήταν η συμβολή των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας στη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια των κλυδωνισμών που υπέστη η χώρα το 2020, λόγω της πανδημίας. Το διεθνές εμπόριο δέχθηκε πλήγμα το 2020 λόγω των αναταράξεων στις εγκαθιδρυμένες αλυσίδες εφοδιασμού και των επιπτώσεών  τους στο κόστος και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Όπως η παγκόσμια οικονομία, έτσι και η Ελλάδα σημείωσε ύφεση, σε ποσοστό 8,2% το οποίο είναι παραπλήσιο αυτού του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσο και εάν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, οι εταιρείες του ΣΜΕ ανταποκρίθηκαν άμεσα και με συντονισμένες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων τους, γεγονός που αποδεικνύεται από το διαχειρίσιμο αριθμό κρουσμάτων CoViD-19 και από το δείκτη συχνότητας ατυχημάτων, ο οποίος σημείωσε τη μικρότερη τιμή από το 2005, ενώ το 70% των εταιρειών με παραγωγική δραστηριότητα ήταν ελεύθερες ατυχήματος το 2020. Οι εταιρείες του Συνδέσμου διατήρησαν ακέραιες τις παραγωγικές δομές τους, ενώ συνεχίστηκε η συνεπής εξυπηρέτηση των πελατών σε απαιτητικές συνθήκες αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, στήριξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στάθηκαν στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών με απτές δράσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Επιπλέον, ο ΣΜΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ρεαλιστικού κοινοτικού πλαισίου, με στόχο την πράσινη μετάβαση. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή για πολλά κράτη, στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την ανάκαμψη της οικονομίας από το πλήγμα της πανδημίας και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Αξίζει να τονιστεί ότι και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν βάλει στα επενδυτικά τους κριτήρια θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ο ΣΜΕ συνέχισε να εκπροσωπεί το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στην Advisory Committee for Safety and Health και στο Μanagement Board της EU-OSHA, και έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής, οδηγιών και  παρακολούθησης υλοποίησης αυτών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Ταυτόχρονα είναι ενεργό μέλος της Euromines και ασχολήθηκε ενεργά με την Πράσινη Συμφωνία και την ανάγκη επίτευξης ασφάλειας εφοδιασμού με πρώτες ύλες που θα την υποστηρίξουν. Επίσης, συνέβαλε στην προσπάθεια ένταξης της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία, καθώς και στην αξιολόγηση μίας σειράς πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, τις Πρώτες Ύλες και τη Βιοποικιλότητα.. Παρ΄ όλους τους προβληματισμούς, είναι πλέον σαφές ότι χωρίς ασφαλή επάρκεια ορυκτών πρώτων υλών η πράσινη μετάβαση δεν είναι εφικτή.

Πρωτοπόρες οι εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ στην επιδίωξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν υιοθετήσει από το 2006 Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ο δημοσιευόμενος Ετήσιος Συγκεντρωτικός Απολογισμός καταδεικνύει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 230.000 στρέμματα (0,175 % της ελληνικής έκτασης) παράγεται με βιώσιμο τρόπο το 3,1% του ΑΕΠ της χώρας. 

Οι δύσκολες συνθήκες του 2020 δεν άφησαν ανεπηρέαστο  τον κλάδο, καθώς σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων και των εξαγωγών κατά 25%, εξαιτίας της πτώσης του όγκου παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων. Αυτό προέκυψε κυρίως από τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 48% της παραγωγής λιγνίτη καθώς και στην περικοπή της παραγωγής σιδηρονικελίου κατά 50%. Αντίθετα, τα αδρανή-δομικά υλικά παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% έναντι του 2019, ενώ τα βιομηχανικά ορυκτά είχαν μικτή εικόνα με κάποια από αυτά να έχουν καλή πορεία και άλλα ελεγχόμενες μειώσεις πωλήσεων λόγω μειωμένης ζήτησης. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος αντιμετώπισε προβλήματα διαθεσιμότητας λιμενεργατών και οδηγών χερσαίων μεταφορών, ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών και προς το τέλος του έτους σταδιακή άνοδο των θαλασσίων ναύλων. 

Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία ο Σύνδεσμος κατάφερε να προβάλλει αποτελεσματικά τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον εξορυκτικό κλάδο καθώς και την εξωστρέφεια, την επιτυχημένη παρουσία στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του, χαρακτηριστικά τα οποία  αναγνωρίζει και η Επιτροπή Πισσαρίδη. Τα προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν είναι οι σημαντικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση κρίσιμων ρυθμιστικών θεμάτων όπως είναι οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Λατομικού Κώδικα, η δυσμενής μεταχείριση της εξόρυξης και των συνοδών εγκαταστάσεων τους σε πολλές χωροταξικές ρυθμίσεις και χρήσεις γης αλλά και η αβεβαιότητα στην εφαρμογή νομοθετικών προβλέψεων που αφορούν τον κλάδο. Αυτά οδηγούν σε επιβάρυνση του κόστους των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων του κλάδου και φυσικά η χαμηλή προτεραιότητα στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τη σημαντική συμβολή της εξόρυξης στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στις εξαγωγές της χώρας».

 Ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, έδωσε το στίγμα της στρατηγικής για την επόμενη μέρα τονίζοντας ότι το ξεκίνημα του 2021 είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικό: «Θα συνεχίσουμε τη συστηματική ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και θα ρίξουμε το βάρος μας για να αρθούν το συντομότερο οι δυσλειτουργίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξή της. Η ένταξη του κλάδου στις προβλέψεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και η απαιτούμενη αυξημένη φροντίδα της οικονομικής διπλωματίας θα δώσει στήριξη για την αύξηση των εξαγωγών μας. Ο ΣΜΕ θα κινητοποιηθεί έντονα ώστε τα πλεονεκτήματα και η υπεύθυνη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας να αποτελέσουν παράδειγμα για το ζητούμενο νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο που επανεκλέχθηκε αποτελείται από τους κ.κ.:

Αθανάσιο Κεφάλα της «IMERYS»,

Αθανάσιο Αποστολίκα της «ΛΑΡΚΟ»,

Θεόδωρο Αποστολόπουλο της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»,

Κυριάκο Ασημακόπουλο της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»,

Παντελή Βετούλα της « ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ»,

Κώστα Γιαζιτζόγλου της «ΓΕΩΕΛΛΑΣ»,

Δημήτρη Δημητριάδη της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»,

Άγγελο Καλογεράκο της «ΤΙΤΑΝ ΑΕ»,

Μάνθο Κωνσταντινίδη της «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ»,

Δημήτρη Λιανό της «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ»

Δημήτρη Μετικάνη της «ΔΕΗ»

και Φώτη Στεφανή της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Κλείνοντας την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, ο Πρόεδρος για τέταρτη διετία, κ. Αθανάσιος Κεφάλας, ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους στο Σύνδεσμο, στο Διοικητικό του Συμβούλιο και ειδικά στο πρόσωπό του. Τόνισε το αίσθημα ιδιαίτερης υποχρέωσης να φέρει εις πέρας ο Σύνδεσμος,  ως θεσμικός εκπρόσωπός των μελών του, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για την προώθηση του συμφέροντος των μελών και του κλάδου. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία με τα μέλη για την κατανόηση των προβλημάτων και των εμποδίων καθώς και των θέσεων του κλάδου. Τακτική λογοδοσία θα δίνεται μέσω του έργου.