29 Ιουνίου, 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 16 λεπτά

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μελών ΣΜΕ 2023

Την Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στις 22 Ιουνίου 2023 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza.

To πρώτο μέρος της Γενικής Συνέλευσης ήταν απολογιστικό και εκλογικό και αφορούσε στην Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 22-23, την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, τον Απολογισμό των δαπανών του 2022 αλλά και τον προϋπολογισμό του 2023 και τις αρχαιρεσίες νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2023-2025.

Eδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ 2022.

Τη Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την ομιλία του ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας, o οποίος επεσήμανε τα παρακάτω, αξιολογώντας τα πεπραγμένα του 2022:

«Το 2022 ήταν μία χρονιά με σημαντικές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεχιζόμενη επαγρύπνηση για την πανδημία, η ακριβή ενέργεια που έγινε σχεδόν ενεργειακή κρίση μετά το μέτωπο στην Ουκρανία, η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις απαίτησαν προσοχή και αποτελεσματική διαχείριση και ηγεσία σε όλα τα επίπεδα».

Το ξεκίνημα του έτους ήταν ενθαρρυντικό για τον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο με άνοδο της ζήτησης με οδηγούς τον εγχώριο κατασκευαστικό τομέα, τη διεθνή ζήτηση των μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών, την καλή πορεία στις εξαγωγές καθετοποιημένων προϊόντων μαρμάρων και τους περιορισμούς των εξαγωγών της Κίνας σε προϊόντα μαγνησίας για περιβαλλοντικούς λόγους και αυτό παρά τις ανοδικές τάσεις στο κόστος παραγωγής. Όμως στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 υπήρξε εκτίναξη του κόστους ενέργειας, ακόμα και μετά τις κρατικές επιδοτήσεις, μεγέθυνση των δυσκολιών εφοδιασμού με πρώτες ύλες και μηχανήματα, επίδραση από τις έντονες πληθωριστικές τάσεις και προβλήματα από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Η ανοδική πορεία επιβραδύνεται αλλά δεν ανακόπτεται, όμως οι πιέσεις στο κόστος δεν αντισταθμίζονται πλήρως από τις αυξημένες τιμές, διότι οι αυξήσεις αυτές περιορίζονται από τον διεθνή ανταγωνισμό παραγωγών από χώρες που δεν έχουν τα ίδια μακροοικονομικά χαρακτηριστικά.

Τελικά ο κλάδος και ειδικά τα μέλη μας, αποδεικνύονται ανθεκτικά και στο 2022, σημειώνοντας αύξηση παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων κατά 3%, αύξηση εσόδων κατά 12,5% και των εξαγωγών κατά 20% σε σχέση με το 2021.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη στήριξη που έδωσε η παραγωγή πάνω από 13 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη για την αποσόβηση της ενεργειακής κρίσης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος μας λειτούργησε αποτελεσματικά με στόχο την έγκαιρη επισήμανση των κοινών προκλήσεων, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, την προβολή των θέσεων μας και την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση θετικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Σταθερή προτεραιότητα όλων των μελών μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με υψηλή φροντίδα για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στην ασφάλεια στις εργασίες μας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Με τη συνδρομή των ομάδων εργασίας, αλλά και με τη συνεργασία και με άλλους συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς  συνεχίσαμε συστηματικά την ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο που εκπροσωπούμε.

Χωρίς να παραβλέπουμε την προώθηση ήδη εντοπισμένων προβλημάτων, οι παρεμβάσεις μας στη χρονιά που μας πέρασε επικεντρώθηκαν κυρίως σε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και αφορούσαν:

  • στη διαμόρφωση και προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στην εξορυκτική βιομηχανία με εστίαση στην ανακούφιση των πιέσεων κόστους και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας
  • στην υποβολή των θέσεων μας για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανεμογεννητριών από εξορυκτικά έργα και την επίλυση του χρονίζοντος θέματος οικονομικών εγγυήσεων υπέρ του Δημοσίου σε αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες
  • στην εκ νέου ανάδειξη των θέσεων μας για την εξόρυξη σε περιοχές ΝΑΤURA σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και των απαιτούμενων απλοποιήσεων στις τροποποιήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • στην ενεργή συμμετοχή μας και ιδιαίτερο βάρος στις διαβουλεύσεις των νέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών περιοχών προστασίας, οι οποίες θα οδηγήσουν στα Προεδρικά Διατάγματα για τη διαχείριση αυτών των κρίσιμων περιοχών
  • στη διαβούλευση για το Νέο Κλιματικό Νόμο που δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τον κλάδο μας
  • στην επαναφορά της εστίασης στο Ειδικό Χωροταξικό Ορυκτών Πρώτων Υλών και στην κατάθεση τροποποιητικών προτάσεων

στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών έργων σε σχέση με τη δασική νομοθεσία και τις δασικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι η χαμηλή προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση των θεμάτων μας μεγαλώνει τον κατάλογο των ανεπίλυτων προβλημάτων και συσσωρεύει εμπόδια στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

 Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Συνδέσμου μας και στη διαμόρφωση πολιτικών και κανονισμών στα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενεργή συμμετοχή είτε απευθείας σ΄ αυτά είτε μέσω των συλλογικών οργάνων που μας εκπροσωπούν . Τα κυριότερα ζητήματα αφορούσαν:

  • την αναθεώρηση της Οδηγίας Βιομηχανικών Εκπομπών (IED), αποσκοπώντας στη μη ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας σ΄ αυτήν
  • την επέκταση της περιόδου εφαρμογής των ορίων έκθεσης σε NOx, CO και Καυσαέρια Πετρελαίου στην εξορυκτική βιομηχανία, πέραν του Αυγούστου 2023
  • τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για τη «Νέα Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες» και το σημαντικό σχέδιο του «Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες»
  • τη συμμετοχή μας στη σημαντική διαβούλευση για τις τροποποιήσεις των οδηγιών για τις «Καρκινογόνες ουσίες» και τις «Χημικές ουσίες» καθώς και σ’ αυτή για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στη ψηφιακή εργασία.

 Όσον αφορά στο 2023, αυτό ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, όμως η αναμονή εκκίνησης έργων υποδομής μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση αδρανών, για τα μάρμαρα και τα βιομηχανικά ορυκτά υπάρχει αισιοδοξία, αλλά και ανάγκη διαχείρισης των εξελίξεων στη διεθνή οικονομία ενώ υπάρχει ετοιμότητα στην παραγωγή λιγνίτη για τον ασφαλή και επαρκή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

 Το μέλλον θα συνεχίσει να μας φέρνει αντιμέτωπους με μία σειρά μεγάλων προκλήσεων. Όμως η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του κλάδου, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνεχή επαύξηση της συνεισφοράς μας στην ευημερία της χώρας μας».

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στον Σύνδεσμό Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων, νέος Πρόεδρος  εξελέγη ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ  Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, ως αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κκ Δ Δημητριάδης και Κ. Ασημακόπουλος,  ως Γενικός Γραμματέας ο κ.  Φώτης Στεφανής, και ως αναπληρωτής Γεν Γραμματέας ο κ. Δ. Λιανός, ως ταμίας ο κ. Π. Βετούλας  και ως αναπληρωτής ταμίας ο κ. Αγ Καλογεράκος ίας και ως μέλη η κυρία Σισυ Μπούρα και οι κ.κ. , Δ.  Μετικάνης ,Η. Ρηγόπουλος ,Γ. Καραβελάκης   Χ.  Τζιμόπουλος και Σ Τζιντζος.

Στην σύντομη ομιλία του ο Νέος πρόεδρος του ΣΜΕ  επεσήμανε ότι

«Πρωταρχική  προτεραιότητα του Συνδέσμου  είναι να παρουσιάσουμε στην Ελληνική κοινωνία την πραγματική εικόνα του κλάδου. Να αναδείξουμε τις αρχές βιωσιμότητας που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια . Να προβάλλουμε το περιβαλλοντικό όφελος από την εξόρυξη που γίνεται με βάση τους αυστηρότατους κανόνες της ΕΕ, σε σχέση με τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας α υλών. Και κυρίως, να προτείνουμε στους νέους και τις νέες μια επαγγελματική σταδιοδρομία με εξαιρετικό επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, άριστες προοπτικές και ουσιαστική συνεισφορά στην διαμόρφωση της ποιότητας του μέλλοντος τους».

Ο νέος πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Κ. Γιαζιτζόγλου

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικότερα η ομιλία του νέου Προέδρου του ΣΜΕ κ. Κ. Γιαζιτζόγλου

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνος μου μπορώ να καταφέρω ελάχιστα. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Ο σύνδεσμος έχει ανάγκη από την ουσιαστική συνεισφορά όλων των μελών του. Και δεν μιλάω προφανώς μόνο για την οικονομική συνεισφορά. Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή όλων  στις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας. Η συμμετοχή των στελεχών σας στις ομάδες εργασίας. Η συνεισφορά σας με στοιχεία, ιδέες, σκέψεις και προτάσεις στην διαμόρφωση των θέσεων μας και βεβαίως η προβολή αυτών των θέσεων τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα δράσης που θα διαμορφώσει το ΔΣ για την επόμενη 2ετία θα έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να βρισκόμαστε συχνότερα όλο μαζί και να συζητάμε. Τώρα που η πανδημία δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο, θα θέλαμε να κάνουμε 3-4 συναντήσεις σε ολομέλεια κάθε χρόνο και μάλιστα όχι μόνο στη Αθήνα.

Ο δεύτερος στόχος είναι σχετικά πιο δύσκολος. Έχει να κάνει με το αρνητικό στερεότυπό με το οποίο αντιμετωπίζει τον κλάδο μας η κοινωνία.  Καταλαβαίνω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος αλλά πάντα πίστευα ότι  ο μόνος σίγουρος τρόπος να μη φτάσεις κάπου είναι να μην ξεκινήσεις ποτέ.  Θα ήθελα συνεπώς να ξεκινήσουμε να προβάλλουμε στην ευρύτερη κοινωνία όλα τα θετικά στοιχεία του κλάδου μας. Ιδιαίτερα δε θα πρέπει να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά. Δε σας κρύβω ότι ακούγοντας τον κοσμήτορα της σχολής μας να λέει στην περσινή γενική συνέλευση ότι κανένα από τα παιδιά που μπήκαν δεν είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή τον κλάδο μας ειλικρινά θύμωσα.  θεωρώ ότι είναι δική μας ευθύνη να απευθυνθούμε σε αυτά τα παιδιά και να τους εξηγήσουμε ότι υπάρχει μία συναρπαστική καριέρα με πολύ καλές προοπτικές που τα περιμένει στο χώρο της εξόρυξης. Και προφανώς πρέπει να κάνουμε το ίδιο και με τις νέες και τους νέους που θέλουν αν ακολουθήσουν κλάδους που απαιτούν πρακτικές δεξιότητες, αν θέλουμε να βρίσκουμε στο μέλλον ειδικευμένους χειριστές και μεσαία στελέχη .

Ο τρίτος στόχος είναι «εντελώς ουτοπικός». Μιλάω για την προσπάθεια να βρούμε πεδίο συνεννόησης με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Στα 25 χρόνια που υπηρετώ σε ΔΣ κλαδικών συνδέσμων, έχω βρεθεί πολλές φορές σε υπουργικά γραφεία για διάφορα θέματα διαφόρων κλάδων. Κάθε φορά αισθάνομαι σαν τον ηθοποιό Bill Murray στην ταινία « η μέρα της Μαρμοττας», που ζει κάθε μέρα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αν όμως προσπαθεί κανείς επανειλημμένα να επικοινωνήσει για την επίλυση ενός προβλήματος χωρίς αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να μην στέλνει το σωστό μήνυμα. Επίσης είναι ενδεχόμενο να υπάρχει συστημικό πρόβλημα που να μην επιτρέπει την εφαρμογή της λύσης. Να το πω σχηματικά. Αν έχεις ένα φορτηγό που αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 100 χλμ και ζητάς από τον οδηγό να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες, προφανώς δεν θα το επιτύχει ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν, είτε να αλλάξεις όχημα είτε να αλλάξεις στόχο. Ιδού λοιπόν «στίβος δόξης λαμπρός» για το ΔΣ, να προσπαθήσει να αναδιατυπώσει τα προβλήματα που μας απασχολούν ως κλάδος, αναζητώντας μια εφικτή λύση.

Είναι αντιληπτό ότι πέρα από τα ζητήματα που απασχολούν όλους μας, ανάλογα με τον χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε μέλος μας, υπάρχουν και ειδικότερα θέματα με διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό όμως που είναι βέβαιο, είναι ότι ο κλάδος μας δεν μπορεί παρά να έχει μια ενιαία φωνή. Και η φωνή αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τον ΣΜΕ. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προσκαλέσουμε κάθε σοβαρή – και τονίζω το σοβαρή- επιχείρηση που ασχολείται με την εξόρυξη, ανεξαρτήτως μεγέθους, να έρθει στον Σύνδεσμο»

Εκ μέρους του νέο εκλεγέντος ΔΣ σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εκδήλωση μας σε ολομέλεια, το φθινόπωρο στην Θεσσαλονίκη.

Από τα μέταλλα του Λαυρίου και του Παγγαίου και τα μάρμαρα της Πεντέλης, μέχρι και τον λιγνίτη της Μεγαλόπολης και της Πτολεμαΐδας, τα ορυκτά συμβάλλουν ουσιαστικά στην θετική πορεία του Ελληνισμού, τα τελευταία δυόμιση χιλιάδες χρόνια.  Εκτιμώντας δε τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας σε πρώτες ύλες, είναι βέβαιο ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο  και στο μέλλον.

Η εξόρυξη αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και την γεωπολιτική σταθερότητα, στηρίζει την απασχόληση στην περιφέρεια με θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και συμβάλλει ουσιαστικά την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία προσφέροντας τις απαραίτητες πρώτες ύλες με την μικρότερη δυνατή όχληση.

Δυστυχώς στη χώρα μας, όπως και σε αρκετές χώρες της δύσης, η εξόρυξη αδικείται στην συνείδηση των πολιτών, λόγω στερεοτύπων.

Με πρωταρχικό διακύβευμα την ανάπτυξη με απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, η Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία είναι έτοιμη να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες ύλες με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτεία θα βρεθεί δίπλα μας ώστε να επιλυθούν διάφορα χρονίζοντα ζητήματα που επιβραδύνουν την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου που λέγεται Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Ο χρόνος που ενδεχομένως χάθηκε, μπορεί να ξανακερδηθεί. Το νέο ΔΣ του ΣΜΕ θα ξεκινήσει άμεσα να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε ο νέος πρόεδρος.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η βράβευση της σπουδάστριας κυρίας Στεφανίας Σπυροπούλου (ΕΜΠ) , η οποία με βάση τις βαθμολογίες που μας δόθηκαν από τη σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, για αποφοίτους του 2022, αναδείχθηκε πρώτη στη βαθμολογία με βαθμό διπλώματος (9,58). Φέτος το βραβείο αποτελείται πέρα από το συμβολικό πόσο και από εξάμηνη απασχόληση σε εταιρεία μέλος του ΣΜΕ. Το νέο κύκλο αυτό ξεκινά ο όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Η κυρία Σπυροπούλου ευχαρίστησε το Σύνδεσμο και στη συνέχεια ο επιβλέπων καθηγητής της κ. Φούρλαρης μίλησε για την άψογη  συνεργασία τους αλλά και για τη διπλωματική της σπουδάστριας.

Λίγα λόγια για τη διπλωματική της κας Σπυροπούλου:

«Πραγματοποιήθηκαν θερμικές κατεργασίες (ενδοκρίσιμη ανόπτηση) σε ένα εύρος θερμοκρασιών για διαφορετικούς χρόνους με σκοπό την προσομοίωση της μικροδομής και των μηχανικών ιδιοτήτων χάλυβα κατηγορίας και χημείας DP1400, ο οποίος χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή αντοχή.»

O απερχόμενος πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλας, ο κ. Γ. Φούρλαρης, επιβλέπων καθηγητής της κας Σπυροπούλου και η βραβευθείσα σπουδάστρια κα Σ. Σπυροπούλου