15 Ιουνίου, 2020
Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι προκλήσεις του εξορυκτικού κλάδου και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας

H Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση των μελών ΣΜΕ πραγματοποιήθηκε φέτος στις 29 Μαΐου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται στους χώρους εργασίας λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκε σε ειδική πλατφόρμα και η ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών για τα εξής θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. του έτους 2019-2020 και συζήτηση
  2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού
  3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2019
  4. Έγκριση των δαπανών της περιόδου 2019-2020
  5. Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2020

Σύντομη περίληψη του Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του ΣΜΕ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, επισυνάπτεται εδώ

Με ένα κλικ πάνω στην εικόνα, μπορείτε να το κατεβάσετε.

Σε ανασκόπηση του 2019,κατά τη διάρκεια της απολογιστικής γενικής συνέλευσης , ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κατέγραψε τα εξής:

«Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, ο εξορυκτικός κλάδος οργανώνεται για να συμβάλλει με το μέγιστο των δυνατοτήτων του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομία. Εν μέσω του ισχυρού κλυδωνισμού που υπέστη η παγκόσμια οικονομία από την υγειονομική κρίση, οι εταιρείες του Συνδέσμου στήριξαν το σύστημα υγείας και τις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, διατήρησαν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στη φροντίδα για την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών τους.

Η δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία ανέκοψε τον θετικό απολογισμό του 2019 για την ελληνική οικονομία, καθώς σε ένα περιβάλλον συγκρατημένης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, η ελληνική ανάπτυξη πλησίασε το 2%, σε σχέση με το 1% στην Ευρώπη, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και υψηλής ανεργίας. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με βασικούς στρατηγικούς άξονες τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την έμφαση στην εξωστρέφεια.

Όμως, ως επακόλουθο της υγειονομικής κρίσης, οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν με τη διατήρηση της απασχόλησης και την τόνωση των επενδύσεων, σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης της ζήτησης και της προσφοράς και σημαντικής διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, να αποτελούν προτεραιότητα.

Το 2019 ήταν μία χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε μικρότερη σχετικά ζήτηση και πτωτικές τάσεις τιμών στις αγορές των ορυκτών πρώτων υλών και των καθετοποιημένων προϊόντων τους. Οι ελληνικές εταιρείες με δυσκολία πλησίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 και σε ορισμένες περιπτώσεις ο κύκλος εργασιών είχε μικρές υστερήσεις.

Σημειώθηκε πτώση τιμών στο αλουμίνιο και στο νικέλιο, ενώ τα προϊόντα λευκολίθου-μαγνησίας κατέγραψαν πτώση ζήτησης. Σε αντίθεση, τα βιομηχανικά ορυκτά, παρά τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό και την κρίση στα χυτήρια, κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα, περίπου ίδια με το 2018 και το ίδιο συνέβη και με το βωξίτη. Μέτριο ήταν το έτος για το τσιμέντο και τα αδρανή υλικά ενώ ο τομέας των μαρμάρων εμφάνισε μείωση κατά 13% σε ζήτηση και όγκους. Το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση οδηγεί σταδιακά μέχρι το 2023 την παύση όλων των μονάδων που λειτουργούν με λιγνίτη. Ως Σύνδεσμος, συνεχίσαμε να διατυπώνουμε στην πολιτική ηγεσία τις θέσεις και τα αιτήματά μας για τα θέματα που απασχόλησαν τον κλάδο. Ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας πετύχαμε την ένταξη του κλάδου στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και μερικές απλοποιήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον εξορθολογισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τροποποιήσεις διατάξεων «περί αιγιαλού και παραλίας» και τελών Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.»

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία παρέμεινε προτεραιότητα και βασικός στόχος των εταιρειών μελών του Συνδέσμου σημειώνοντας το μικρότερο δείκτη συχνότητας ατυχημάτων
από το 2012 . Επιπροσθέτως, συνεχίστηκε η ενημέρωση του κοινού και των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ευημερία των ανθρώπων, καθώς και η συμβολή του ΣΜΕ στην τεχνολογική και οργανωτική εξέλιξη του κλάδου. Σημαντικό σταθμό σε αυτές τις ενέργειες αποτέλεσε η πετυχημένη έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», που λειτούργησε για τρίτο κύκλο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τα εγκαίνια της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταγράφηκαν μέχρι σήμερα 30.000 επισκέπτες.