14 Σεπτεμβρίου, 2021
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας

Στο συνέδριο RawMat21 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση για τα Προβλήματα και τις Προκλήσεις του Ελληνικού Εξορυκτικού κλάδου. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΣΜΕ για την επόμενη ημέρα του εξορυκτικού κλάδου και οι εξελίξεις στα θέματα του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες από τη Γενική Γραμματεία  Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

Σε στρογγυλή τράπεζα που έλαβε χώρα συζητήθηκαν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως των κατευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για τις ορυκτές πρώτες ύλες και την αξιοποίηση των εν δυνάμει πηγών τους, της απλούστευσης του συστήματος αδειοδότησης, βελτιώσεων του λατομικού νόμου, κλπ. Επίσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προτάσεις της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Επιτροπής και της ΔΕΗ για το επίκαιρο θέμα της απολιγνιτοποίησης. Τέλος, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ οι οδικοί χάρτες για την έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών στην Ελλάδα και για τη γεωθερμία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες :
https://www.rawmat2021.gr/congress/

Μπορείτε να δείτε, σε μορφή αρχείου powerpoint, την παρουσίαση του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα, στο πλαίσιο της συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.