25 Οκτωβρίου, 2021
Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Συμμετοχή του Προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στο Olympia Forum στο Zάππειο Μέγαρο στις 20-21 Οκτωβρίου 2021

Πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το πλούσιο φάσμα ορυκτών που υπάρχει στην ελληνική γη, τόνισε ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σε ομιλία του στο Olympia Forum που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, 20-21 Οκτωβρίου 2021. Η εξορυκτική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% του συνολικού ΑΕΠ ενώ ταυτόχρονα παραμένει  κορυφαίος εργοδότης.

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου που παράγουν πάνω από το 85% του όγκου της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας, αναγνώρισε έγκαιρα τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και την προτεραιότητα που σταδιακά η κοινωνία θα έδινε σ’ αυτήν επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΜΕ.

Έτσι οι εταιρείες-μέλη του ΣΜΕ αναλαμβάνουν ρόλο, πρωτοπορούν στο μείζον θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και το 2006 υιοθετούν «Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με ταυτόχρονη δημοσίευση, κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2007, των «Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης» που αφορούν 12 περιοχές που θεωρούνται οι περισσότερο αντιπροσωπευτικές για τη συστηματική παρακολούθηση της βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας τους, καθώς και τη δημιουργία βάσης αξιόπιστων δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία (facts based policies).

Αξιολογώντας τις επιδόσεις στο τρίγωνο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Κεφάλας ανέφερε συνοπτικά:

  • Έχουμε διασφαλίσει ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής οικονομίας το πλούσιο φάσμα ορυκτών που υπάρχει στην ελληνική γη.
  • Πέραν των θέσεων εργασίας τα μέλη μας αποτελούν υπεύθυνα εταιρικά μέλη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται, επιζητώντας συστηματικά το γόνιμο διάλογο με όλους τους συμμετόχους και συνεισφέροντας με πολλούς τρόπους στις τοπικές κοινωνίες
  • Στον τομέα του περιβάλλοντος εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές για μείωση του αποτυπώματος τόσο στην ανάλωση των φυσικών πόρων όσο και της γης. Ειδικά για το τελευταίο η εξόρυξη καταλαμβάνει στην Ελλάδα λιγότερο από το 0.2% της συνολικής έκτασής της και με βάση τα στοιχεία μας έχουν ήδη αποκατασταθεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα φυτεύοντας πάνω από δύο εκατομμύρια δενδρύλλια και θάμνους ήδη από το 1979, αλλά και εγκαθιστώντας και άλλες μετα-μεταλλευτικές χρήσεις όπως πάρκα αναψυχής, τεχνητές λίμνες, αμπελώνες κ.λπ.

Ειδικά στις σύγχρονες προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, που είναι κρίκος της βιώσιμης ανάπτυξης, απαντάμε, πέραν της γνωστής φειδούς στη διαχείριση των ορυκτών πόρων που αποτελεί την απαρχή της βιωσιμότητάς μας, με μια σειρά καλών πρακτικών αξιοποίησης «δευτερογενών κοιτασμάτων», αλλά και υποδειγμάτων βιομηχανικής συμβίωσης είπε ο Πρόεδρος του ΣΜΕ, απαριθμώντας ενδεικτικά την αποκατάσταση θιγμένων εδαφών με ταυτόχρονη απόληψη παλιών απορριμάτων στη Χαλκιδική, την αξιοποίηση παλιών αποθέσεων λευκολίθου χάρις σε νέες τεχνικές καθαρισμού, τη χρήση των μαρμαροψηφίδων για παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου και άλλων προϊόντων για την κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς και την αξιοποίηση ψιλομερών περλίτη στην κεραμική και τις κατασκευές.

Τα μέλη του ΣΜΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχοντας υιοθετήσει πολλές καλές πρακτικές και εφαρμόζοντας στη πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας,  είπε ο κ. Κεφάλας.