Ιστορία ΣΜΕ

Ονόματα λίγο ή πολύ μύθοι στην ιστορία της ελληνικής μεταλλευτικής δραστηριότητας αλλά και της εν γένει οικονομικής ζωής της χώρας, συγκεντρώθηκαν εκπροσωπώντας είτε προσωπικές είτε ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου ενώνοντας τις δυνάμεις τους να διεκδικήσουν το μέλλον της ελληνικής μεταλλείας.

Στις 28 Μαίου 1924, στα γραφεία του Φερδινάνδου Σερπιέρη πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Ενώσεως των εν Ελλάδι Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων».

Ονόματα λίγο ή πολύ μύθοι στην ιστορία της ελληνικής μεταλλευτικής δραστηριότητας αλλά και της εν γένει οικονομικής ζωής της χώρας, συγκεντρώθηκαν εκπροσωπώντας είτε προσωπικές είτε ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου ενώνοντας τις δυνάμεις τους να διεκδικήσουν το μέλλον της ελληνικής μεταλλείας.

Στην πρώτη αυτή Γενική Συνέλευση, εκτός του Φ. Σερπιέρη παρευρέθησαν μεταξύ άλλων οι Κ. Νέγρης, Στ. Κορυζής, Ηλ. Γούναρης, Δ. Παπαστρατής, εκπροσωπώντας συνολικά 21 εταιρείες, το σύνολο δηλαδή των δραστηριοποιούμενων στον ελλαδικό χώρο.

Το πρώτο Προεδρείο της Ένωσης που εκλέχθηκε ομόφωνα αποτελείτο από τους Φ. Σερπιέρη Πρόεδρο, Σπ. Παπαφράγκο Αντιπρόεδρο, Ηλ. Γούναρη Γενικό Γραμματέα και Στ. Κορυζή, Ν. Ραφαήλ μέλη.

Άνθρωποι διορατικοί και πρωτοπόροι οι μεταλλευτές συνέλαβαν τα μηνύματα των καιρών για συλλογική δράση των παραγωγικών τάξεων και έτσι στην δεύτερη Γενική τους Συνέλευση τον Νοέμβριο του 1924, αποφάσισαν να εκπροσωπηθούν στο «Πανελλήνιο Συνέδριο της Βιομηχανίας και Ναυτιλίας» που διοργάνωσε η υπό σύσταση «αντίστοιχος Ομοσπονδία».

Παραθέτουμε αντίγραφο των χειρόγραφων πρακτικών από την ιδρυτική συνεδρίαση των Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων από την οποία προέκυψε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α: 1924-1952

«Ένωσις εν Ελλάδι Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (πρόδρομος ΣΜΕ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β: 1952-1980

Πρώτη περίοδος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ: 1984-2005

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’ 2006-2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’ 2009 – 2017