16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό

Ασβεστoλιθικά Αδρανή

Οι εταιρείες του Συνδέσμου «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ», «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΥΨ», «LAFARGE BETON», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IMG)», «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ», όπως και τα λατομεία τροφοδοσίας των εργοστασίων τσιμέντου της «ΑΓΕΤ», «ΤΙΤΑΝ» και «ΧΑΛΥΨ», το 2017 παρήγαγαν ασβεστολιθικά προϊόντα, είτε ως δομικά υλικά προς εμπορεία, είτε ως πρώτη ύλη για παραγωγή τσιμέντου, 21.000.000 τον. περίπου.

Η συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 40 εκ. τον. Στην εσωτερική αγορά το 2017, η απορρόφηση δομικών υλικών ήταν χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2017 κινήθηκε στα επίπεδα του 1960.

Στη συνέχεια, περιγράφουμε συνοπτικά την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών μελών του ΣΜΕ το 2015, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό και κατ’ επέκταση στον κλάδο του τσιμέντου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση
Νέα Καρβάλη, 64006, Καβάλας
Διεύθυνση
info@imgsa.eu