16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Ατταπουλγίτης

Στο αντικείµενο αυτό, δραστηριοποιείται η «ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜ.Μ.Α.Ε.» µε τα σηµαντικά κοιτάσµατα που διαθέτει στην περιοχή των Γρεβενών. Τα επεξεργασµένα, στη σύγχρονη µονάδα, προϊόντα ατταπουλγίτη καλύπτουν ανάγκες της χηµικής, κατασκευαστικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας ζωοτροφών, ως συνεκτικό υλικό για χρήση σε µοριακά φίλτρα, βοηθητικό ροής/anti-caking agents και άλλες εφαρµογές. Επίσης επεξεργασµένα προϊόντα ατταπουλγίτη χρησιµοποιούνται ως αποχρωστικές γαίες σπορελαίων και λιπαντικών, καλύπτοντας ανάγκες ραφιναριών και διυλιστηρίων. Άλλες χρήσεις απορροφητικών προϊόντων ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι ως φορείς αγροχηµικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βιοµηχανικά απορροφητικά, άµµοι υγιεινής και άλλα.

Ο προσανατολισμός της Εταιρείας είναι καθαρά εξαγωγικός.

Το 75% των εξαγωγών κατευθύνεται στην απαιτητική και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά με αισθητή όμως παρουσία και στις αγορές των ανατολικών χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας και Ανατολικής Αφρικής. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αγορών της Β. Ευρώπης, τέθηκε σε λειτουργία αποθήκη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στη Breda της Ολλανδίας, με δυνατότητα παράδοσης προϊόντων συσκευασμένων ή χύδην μέσω σιλό.

Από το 2015, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νέα γραμμή άλεσης στο εργοστάσιο, δυναμικότητας 40.000 τον. ετήσια. Η επένδυση ύψους 1.300.000 ευρώ αποτελείται από σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας , μύλο άλεσης και σιλό αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος. Έτσι το εργοστάσιο στα Γρεβενά διαθέτει πλέον 4 γραμμές άλεσης, με δυνατότητα παραγωγής οποιασδήποτε κοκκομετρίας, ακόμη και νανο-υλικών. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.

Η Εταιρία προβλέπει για το 2016, αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 20-25% κύρια λόγω αύξησης των εξαγωγών. Οι κλάδοι των αποχρωστικών γαιών και των ζωοτροφών, εκτιμάται ότι θα έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων. Στόχος η είσοδος σε νέες αγορές στην Αφρική και η ενδυνάμωση της παρουσίας στη Ρωσική αγορά. Τα εδαφοβελτιωτικά προϊόντα, θα συνεχίσουν να κατακτούν μερίδιο αγοράς, εκτοπίζοντας αντίστοιχα που δεν παράγονται στην Ελλάδα.

Επίσης, ξεκίνησε το 2017 η διάθεση στην αγορά ειδικών προϊόντων στον τομέα εφαρμογών προστασίας περιβάλλοντος, αποτέλεσμα αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων.

ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Διεύθυνση
Πεντέλης 8Α, Αθήνα, 175 64, Παλαιό Φάληρο
Διεύθυνση
ktsintola@geohellas.com