16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Χουντίτης

Το υλικό που διατίθεται στην αγορά είναι µίγµα χουντίτη – υδροµαγνησίτου σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα, µε κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυµερή, ως επιβραδυντικό πυρός (flame retarded), ως εκτατικό (extender) του TiO2 στις βιομηχανίες χρωμάτων και ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιία.

Στην παραγωγή ορυκτού χουντίτη δραστηριοποιείται η µοναδική εταιρεία και µέλος του ΣΜΕ, SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που ανήκει στον Όµιλο SIBELCO EUROPE Minerals Plus».

Η εθνική παραγωγή χουντίτη, ανήλθε το 2017 στους 13.500 χιλ. τονους μεταλλεύματος και 5.008 τόνους κατεργασμένων προϊόντων.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής εξήχθη.

Η Εταιρεία έχει τη νόμιμη εκμετάλλευση των μεταλλείων χουντίτη-υδρομαγνησίτη, μοναδικών κοιτασμάτων του σπάνιου αυτού μεταλλεύματος, που υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκονται στην περιοχή Νεράϊδας Κοζάνης. Επίσης στην περιοχή Λεύκαρα Κοζάνης, διατηρεί εργοστάσιο επεξεργασίας της πρώτης ύλης.

Κύρια εφαρμογή των προϊόντων της εταιρείας, λόγω της ιδιότητας του υδρομαγνησίτη να επιβραδύνει τις καύσεις (flame retarder), είναι η χρησιμοποίησή τους ως πληρωτικού υλικού σε μίγματα πλαστικών που προορίζονται για την παραγωγή μονώσεων σε ειδικά καλώδια ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων. Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα, που πληρεί τις προδιαγραφές ποιότητας, μπορεί να διατίθεται και χωρίς καμία επεξεργασία, ως αργό υλικό.

Λόγω της μεγάλης λευκότητας, των ιδιοτήτων του χουντίτη και της πλακοειδούς μορφής των κόκκων του, βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία χρωμάτων, αντικαθιστώντας άλλα χρησιμοποιούμενα μη φυσικά, συνθετικά υλικά.

Η Εταιρεία το 2017, παρουσίασε σχετική σταθερότητα στις πωλήσεις τελικών προϊόντων (χουντίτη/Portafill H5 και υδρομαγνησίτη/ securoc C10) καθώς και στις πωλήσεις αργού υλικού.

Χουντίτης

SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση
Μητροπόλεως 75, 54622, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση
sibelcohellas@sibelco.com
ΟΡΥΚΤΑ
Χουντίτης