16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Λευκόλιθος-Καυστική Μαγνησία-Δίπυρος Μαγνησία-Πυρίμαχες Μάζες

Στον τομέα του λευκόλιθου και των μαγνησιακών προϊόντων δραστηριοποιούνται οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (πρώην ΒΙΟΜΑΓΝ).

Η εθνική παραγωγή ωμού λευκόλιθου το 2017 ανήλθε σε 590.000 τον. ενώ τα μαγνησιακά προϊόντα σε καυστική μαγνησία 95.400 τον. σε δίπυρο μαγνησία 21.862 τον. και σε πυρίμαχες μάζες 47.300 τον.

Σημαντικοί ανταγωνιστές των ελληνικών μαγνησιακών προϊόντων στη διεθνή αγορά είναι χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία και η Β. Κορέα, οι οποίες έχουν μεγάλα κοιτάσματα και προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας, με δυνατότητες συμπίεσης του κόστους τους λόγω κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» ανέπτυξε και προώθησε, σε σημαντική εμπορική ανταπόκριση, νέα προϊόντα όπως την υψηλής καθαρότητας καυστική μαγνησία για εξειδικευμένες εφαρμογές (πχ στην υδρομεταλλουργία ) και την υψηλής καθαρότητας δίπυρο και ηλεκτροτετηγμένη μαγνησία για παραγωγή υψηλής ποιότητας και αντοχής πυρίμαχων υλικών.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία για την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» και της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ», μελών του ΣΜΕ, έχουν ως εξής:

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

Διεύθυνση
Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 11526
Διεύθυνση
info@ternamag.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28, Αθήνα
Διεύθυνση
info@grecianmagnesite.com