16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Περλίτης

Στον κλάδο του περλίτη, η «IMERYS BIOMHXANIKA OΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγό στον ελλαδικό χώρο καθώς και το μεγαλύτερο προμηθευτή αδιόγκωτου διαβαθμισμένου παγκόσμια. Το υλικό βρίσκει ευρεία χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές όπως στα μορφοποιημένα δομικά υλικά (θερμο-ηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) ή σε οικοδομικά υλικά όπως επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας. Χρησιμοποιείται επίσης στις κρυογενετικές μονώσεις, στη γεωργία, στα χυτήρια, ως βελτιωτικό πρόσμικτο στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων και ως μέσον διήθησης.

Η αισθητή κάμψη των κατασκευών διεθνώς, επηρέασαν εκτός των άλλων, και τη ζήτηση του περλίτη. Παρόλα αυτά, οι πωλήσεις της Εταιρίας σε προϊόντα περλίτη στις κατασκευές, είχαν μικρή μείωση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αύξηση στη Β. Αμερική. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και η ζήτηση του υλικού για γεωργικές εφαρμογές και για άμμο υγιεινής.

Βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων σε νέες εφαρμογές και νέες προτεινόμενες βιομηχανικές λύσεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών στις οποίες η Εταιρία απευθύνεται.

Το 2017, παράχθηκαν 690.000 τον. κατεργασμένου-ημικατεργασμένου περλίτη, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξήχθη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΕΕΚΟΜ)

Αθήνα

Διεύθυνση
Αγίου Κωνσταντίνου 5, 151 24 Αμαρούσιον, Αττικής

Μήλος

Διεύθυνση
Κορφός Μήλου
Διεύθυνση
2287021302
ΟΡΥΚΤΑ
Περλίτης

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση
Α. Μεταξά 15, 145 64, Κηφισιά, Αθήνα