16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Ποζολάνη

Η συνεχής πτώση της παραγωγής ποζολάνης, τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει την τεράστια κρίση του κατασκευαστικού τοµέα στην Ελλάδα, απόρροια της συνεχιζόµενης µεγάλης εσωτερικής οικονοµικής κρίσης.

Η αποκλειστική χρήση της ποζολάνης ως πρόσµικτο στο τσιµέντο, παρασύρει τις πωλήσεις του υλικού, άρα και την παραγωγή στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Τα ενεργά ορυχεία της ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, την Κίµωλο, στο Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Μεναῒδος και Αριδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Στον κλάδο αυτό, δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ΣΜΕ ΛΑΒΑ Μ.Λ.ΑΕ και ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Η εθνική παραγωγή ποζολάνης το 2017, ανέρχεται σε 114.000 τόνους έναντι 270.000 τον. το 2012 και 830.000 τον. το 2009.

Το 2018, αναμένεται μικρή περαιτέρω μείωση της παραγωγής λόγω της προσπάθειας της Τσιμεντοβιομηχανίας, για τη χρήση, όσο το δυνατόν, περισσότερων μη φυσικών ποζολανικών υλικώνκαι λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης της εθνικής παραγωγής τσιμέντου.

ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε.

Διεύθυνση
Δ. Σολωμού 32, 14123, Λυκόβρυση
Διεύθυνση
info@lafarge.com

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Διεύθυνση
Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα
Διεύθυνση
info@titan.gr