Παραγωγές

Παραθέτουμε πίνακες παραγωγών των προϊόντωνsss των εταιρειών μελών για το διάστημα 2007-2022.

Επιλέγουμε χαρακτηριστικά διαγράffffμματα μεταβολών συγκεκριμένων προϊόντων που κατά τη γνώμη μας έχουν επηρεάσει την πορεία των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης:

Μάρμαρα απο Εξόρυξη
Γύψος
Αλουμίνα Ένυδρη
Αλουμίνιο
Ασβεστολιθικά Αδρανή
Βωξίτης
Καυστική Μαγνησία
Κίσσηρις
Μπεντονίτης Κατεργασμένος
Λιγνίτης
Ποζολάνη
Νικέλιο
Νικελιούχα Σιδ/τα
Περλίτης Κατεργασμένος

Οι αιτίες των μεταβολών αυτών είναι λίγο ως πολύ γνωστές και έχουν αναλυθεί εκτενώς στους ετήσιους απολογισμούς του ΣΜΕ.

Θυμίζουμε βασικούς σταθμούς που επηρεάζουν την παραγωγή όπως και άλλα μεγέθη:

  • Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 η αγορά των αδρανών – δομικών υλικών ισορροπεί με σχετική πτώση, αλλά σε υψηλά επίπεδα κατανάλωσης για να καταβαραθρωθεί στη συνέχεια λόγω της εθνικής οικονομικής κρίσης, φτάνοντας στο ναδίρ το 2012. Στη συνέχεια αυξάνεται λόγω περιορισμένης ζήτησης σε κατασκευαστικά έργα, παραμένοντας αρκετά χαμηλά έναντι του 2007.
  • Μεγάλη πτώση με ίδιες αιτίες όπως το (α) (διεθνή κρίση-εθνική κρίση) παρουσιάζουν και τα βιομηχανικά ορυκτά που σχετίζονται με την εσωτερική κατανάλωση και τις κατασκευές. Διεθνώς, ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζεται να παραπαίει με ανάλογους επηρεασμούς στις καταναλισκόμενες από αυτόν, πρώτες ύλες. Ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά σε διάφορα προϊόντα όπως ποζολάνη, γύψος, κίσσηρις, η πτώση είναι σημαντικότατη. Στην κίσσηρη και τη γύψο η κατάσταση μετά το 2012 εξισορροπείται χάρη στις εξαγωγές. Το αυτό συμβαίνει και με τον περλίτη που εξισορροπεί την πτώση του 2008-2012, με εντεινόμενες εξαγωγές.
  • Στα μεταλλευτικά-μεταλλουργικά προϊόντα το 2008-2009 καταγράφεται σημαντική μείωση παραγωγής (πρωτόχυτο αλουμίνιο, σιδηρονικέλιο, λευκόλιθος, μαγνησιακά προϊόντα, βωξίτης), με βασική αιτία τη χαμηλή ζήτηση και τις μειωμένες τιμές λόγω της διεθνούς κρίσης στην αγορά πρώτων υλών.

Στη συνέχεια ο βωξίτης σταθεροποιείται πάνω από τους 1.850.000 τον/έτος.

Παρά τη σημαντική πτώση των τιμών των μετάλλων και τις χαμηλές τιμές που έχουν σχεδόν εδραιωθεί από το 2010 και μετά, η παραγωγή αλουμινίου, νικελίου, καυστικής μαγνησίας, αλουμίνας, μετά το 2010, συνεχίζουν με τάσεις ανόδου ή ισορροπίας περί τα μέγιστα της παραγωγικής δυνατότητας. Αυτό επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας, όπου καταγράφεται αυξητική τάση.

Σημαντική παράμετρος στο θέμα αυτό οι αυξημένες, ποιοτικά, μεταλλουργικές κατεργασίες λατερίτη για ίδιες, περίπου, παραγωγές σιδηρονικελίου, λόγω χειροτέρευσης της ποιότητας των κοιτασμάτων.

  • Τα βιομηχανικά ορυκτά που απευθύνονται στη διεθνή αγορά, μετά την κρίση του 2008-2009 έχουν ισορροπήσει σε ζήτηση και τιμές, επηρεάζοντας ανάλογα το ύψος παραγωγής και πολλούς άλλους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Τα προϊόντα μαρμάρου τα τελευταία 7 χρόνια έχουν αυξητικές τάσεις παραγωγής, λόγω υψηλής ζήτησης, παρά τη διεθνή μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
  • Η παραγωγή λιγνίτη μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς κατά δεκάδες εκατομμύρια τόνους, φτάνοντας σε ένα πρωτόγνωρο ναδίρ για την ελληνική πραγματικότητα περί τα 31 εκ. τον. Αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση οφείλεται στον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας λόγω κρίσης, στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας με τις προτεραιότητες απορρόφησης των ΑΠΕ, στην αύξηση του κόστους παραγωγής (τέλη, χρεώσεις, κόστος ρύπων), στις εισαγωγές ενέργειας με χαμηλότερο κόστος και στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τους περιορισμούς στη χρήση άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Ε.Ε..

Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ επηρεάζονται σαφέστατα από αυτές τις μεταβολές.

Εάν αφαιρεθεί η επίδραση του λιγνίτη, τότε το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ΣΜΕ έχει εμφανή αυξητική τάση.