19 Ιουνίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου για την ίδρυση σχολής χειριστών μηχανημάτων στη Δ. Μακεδονία

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν     Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

____________________________________________________________

                                     Αθήνα 19/6/24

                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου για την ίδρυση σχολής χειριστών μηχανημάτων  στην περιοχή Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει  ο Σύνδεσμος  Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με επιστολή του προς το Υπουργείο και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Με επιστολή του στην υφυπουργό Παιδείας κ Ιωάννα Λυτρίβη την οποία κοινοποιεί στους κκ. Γ. Αμανατίδη, Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας , Ι. Κοκκαλιάρη, Δήμαρχο Κοζάνης και  Π. Πλακεντά, Δήμαρχο Εορδαίας ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ K. Γιαζιτζόγλου επισημαίνει:

“Η εξορυκτική δραστηριότητα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παράγει ετησίως περισσότερα από 60 εκατομμύρια τόνους προϊόντων. Η παραγωγή απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων πολύ υψηλής τεχνολογίας. Παρόμοια μηχανήματα χρησιμοποιεί και ο κατασκευαστικός κλάδος σε εξίσου μεγάλη κλίμακα. Παρ όλα αυτά δεν έχει μέχρι σήμερα απαντηθεί με αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της εκπαίδευσης των χειριστών αυτού του εξοπλισμού. Η πρόβλεψη για επαναπατρισμό της παραγωγής σημαντικών πρώτων υλών στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την ραγδαία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον εξοπλισμό θα οξύνουν το πρόβλημα στο εγγύς μέλλον. Είναι πλέον σαφές ότι τα στελέχη που θα χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν ένα αξιόλογο υπόβαθρο γενικής παιδείας, διάφορες δεξιότητες και γνώσεις και προφανώς ένα άλλο επίπεδο ε εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων παίρνει την πρωτοβουλία να προτείνει την ίδρυση μιας (κατ αρχήν) σχολής χειριστών μηχανημάτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η επιλογή του τόπου κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς η περιφέρεια αυτή και σημαντικότατη εξορυκτική δραστηριότητα έχει και βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο αναζητώντας νέες λύσεις για να αξιοποιήσει το δυναμικό της.  Επίσης, η ύπαρξη πανεπιστημιακής σχολής με αντικείμενο τους ορυκτούς πόρους στην Κοζάνη θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες.

«Θεωρούμε δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως καθ ύλην αρμόδιο υπουργείο θα στηρίξει την πρωτοβουλία μας αυτή, προβαίνοντας σε τυχόν απαιτούμενες κανονιστικές ρυθμίσεις» καταλήγει η επιστολή του προέδρου του ΣΜΕ.